Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ordförande: Lennart Carlsson tel. 070 64 06 360

Sekreterare: Göran Lundkvist tel. 036-450 61 / 070 84 50 618

Kassör: Ingela Björklund tel. 036-37 93 06 / 070 64 77 410