Bli medlem

Bli medlem i Gustav Adolfs Bygdegård

Du som vill bli medlem eller andelsägare och på det sättet stödja föreningens verksamhet kontakta gärna föreningens kassör.

Ingela Björklund tel  070 647 74 10