Historia

Historia

Gustav Adolfs Bygdegårdsförening är en ideell förening bildades 28 september 1948. Dess syfte var att anskaffa och för framtiden bibehålla en Bygdegård med bl.a. samlingslokal som opartiskt skall uthyras till föreningens medlemmar och enskilda som är i behov av lokal. Föreningen skall också verka för landsbygdens kulturella utveckling. Så skrev man 1948 och detta kan vi stå upp för än i dag.

Men resan började redan i mars 1947 närmare bestämt den 18 – 20 mars då man från Visingsö med häst och släde på Vätterns is hämtade hem en barack som man där tidigare har haft till krigsflyktingar.
Man hade tidigare till Statens utlänningskommission lagt ett anbud på en barack av tre som fanns placerade på Visingsö.
Den 7 januari -47 fick man besked om att anbudet på 3205:- var antagit.
Det finns noterat i protokoll att vintern 1946-47 blev en ” järnvinter ” vilket gjorde det möjligt att
kunna transportera hem denna barack på isen.

Dessa herrar som vi än i dag ägnar oss åt med största tacksamhet för deras handlingskraft och viljan
att det i Gustav Adolf skulle finnas en lokal där man bl.a. kunde verka för en kulturell utveckling var
Gunnar Karlsson, Karl-Axel Frändberg, Erik Carlsson, Ove Rosell, Tage Runnestig, Arnold Ringkvist,
Yngve Johansson, John Frändberg samt Åke Lundberg.